Vi initierar och hanterar innovationsbaserad forskning

Med bred erfarenhet, baserad på både kvalitativa och kvantitativa metoder, utför vi forskning som leder till beslutsgrundande resultat på både företagsnivå och samhällsnivå.

Vi har startat ett nytt företag

Under hösten kommer vi att aktivera oss ordentligt. Till dess har vi ambitionen att göra oss publika.

 

Workshop och Seminarium

5 december 2016

Workshops och seminarier startar under vintern 2011.

Inga nyheter idag

5 december 2016

Idag saknas rapporter och nyheter

Innovationsinstitutet

Innovationsinstitutet är ett privat institut

med fokus på forskning inom innovation. Vi har flera års erfarenhet och använder väl beprövade metoder och processer för att nå fram till skarpa resultat.